Bu gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Balazadə Abdullayevin şəhadət ildönümüdür

Müsəlman Birliyi Hərəkatı şəhidlərimizin xatirəsinin yad edilməsi və uca məqamlarının tanıtdırılmasını öz ümdə vəzifəsi hesab edir.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.

“Allah yolunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) “ölü” deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz.”

(Qurani-Kərim. 2; 154)