05 September 2021

Həmd və sənadan sonra: “Şiə arxası qibləyə olsa da üzü qəbirə namaz qıla bilər” şübhəsinə cavab:

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Həmd və sənadan sonra: “Şiə arxası qibləyə olsa da üzü qəbirə namaz qıla bilər” şübhəsinə cavab:

Vəhhabilər deyir:

Ey şiə, Əllamə Məclisinin (r.ə) dediyi barəsində rəyiniz nədir?